Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ liên quan đến trí tuệ xúc cảm dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới...

Khóa học Lập trình Scratch Trực tuyến cho Trẻ em là giải pháp tối ưu giúp trẻ em phát triển toàn diện về tư duy Logic, lập luận chặt chẽ, rèn tính kiên trì, cẩn thận.